A+ A A-

Vanliga frågor

Andrahandsuthyrning

Om Du exempelvis skall arbeta utomlands eller studera på annan ort under en längre tid, kan Du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. Det är dock alltid Du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Att hyra ut sin lägenhet olagligt innebär att Du mister Din hyresrätt.
Skicka in din ansökan till oss. BroGripen AB:s  tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, maximalt 1 år, och prövas i varje enskilt fall. Handläggningstiden är cirka 1 månad.

Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet för lägenheten.

Efter din andrahandsuthyrning ska du meddela BroGripen AB att du flyttat tillbaka till din lägenhet. Detta skall göras skriftligen.

Senast uppdaterad fredag, 23 november 2012 08:41

Träffar: 11994

Autogiro

Autogiro är kostnadsfritt och innebär att pengarna för hyran dras automatiskt från ditt konto varje månad. Du kan ansöka om autogiro genom att skicka nedanstående blankett till oss, medgivandet gäller till dess du säger upp det eller tills ditt hyresavtal upphör.

Observera att du får hem hyresavier även när du har autogiro. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot, motsvarande hyran, senast dagen före förfallodagen. Om du inte har täckning den dagen förblir hyran obetald.

Om Du har frågor om Din hyra, kontakta vår hyresavdelning, se telefonnummer och mailadress under "kontakter" eller portanslag.

Här finner du blanketten för autogiro »

 

Senast uppdaterad fredag, 01 februari 2013 08:43

Träffar: 10426

Barnvagnar

För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara barnvagnar i trapphusen. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten, de är dessutom en brandrisk.

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 9896

Byte av lägenhet och direktbyte

Du kanske behöver en handikappanpassad lägenhet eller har andra särskilda krav som vi har svårt att uppfylla? Då kan det i speciella fall bli aktuellt med lägenhetsbyte. Du som hyresgäst måste själv hitta bytesobjekt och därefter skall Du fylla i en blankett för lägenhetsbyte.


För att få tillstånd vid ett byte krävs att du har ett förstahandskontrakt. För att BroGripen ska lämna tillstånd till ett lägenhetsbyte krävs att du som hyresgäst har beaktansvärda skäl och att inga andra särskilda skäl talar emot bytet. Det krävs också att den tilltänkte hyresgästen uppfyller våra  inkomstkrav, inte har några betalningsanmärkningar  och inte har misskött sitt tidigare boende.

Senast uppdaterad torsdag, 06 december 2012 10:11

Träffar: 13568

Disk- och tvättmaskin

I en del lägenheter finns möjlighet att installera egen disk- och/eller tvättmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt, genom att leverantör eller rörläggare anlitas. Skador orsakade av egen disk- och/eller tvättmaskin är du själv ansvarig för.

Kolla med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker eventuella skador. Tänk också på att felaktigt inkopplad maskin kan orsaka störningar i varm- och kallvatten i hela huset.

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 10861

Dödsfall

Vid dödsfall kan dödsboet välja en månads till tre månaders uppsägningstid.

Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta BroGripen AB för att skriva om kontraktet.

Om du har frågor, kontakta din uthyrare.

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 9989

Felanmälan

Om du upptäcker fel i Din lägenhet eller i fastigheten är det viktigt att anmäla detta så att vi kan åtgärda felet så snart som möjligt. Felanmälan skall i första hand göras till Fastighetsskötsel (se Kontakter eller Portanslag). Vid akuta fel vid tid då fastighetsskötaren ej är i tjänst , kontakta vårt jourbolag (se Kontakter eller Portanslag). För aktuella telefonnummer, se kontaktinfo eller portanslag i trappuppgång.

Du kan också göra felanmälan via webben. Välj ort under "För hyresgäster/Felanmälan" i toppmenyn.

Om du ger oss tillåtelse att gå in med en reservnyckel kan vi som regel åtgärda felet snabbare. Glöm ej att ange detta vid felanmälan.

 

Senast uppdaterad söndag, 09 december 2012 17:31

Träffar: 29710

Flytta in - Besiktning och inflyttningsdag

Innan du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med den avflyttande hyresgästen. Du får tillträde till lägenheten tidigast klockan 12 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om den 1:e i månaden infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter.

Glöm ej att anmäla nytt elabonnemang avseende Din hushållsel. Du behöver även teckna en hemförsäkring vid inflyttning, som ska börja gälla samma dag som Du flyttar in. Saknar du hemförsäkring kan exempelvis en vattenskada som uppkommer i lägenheten bli en dyr historia som Du själv kan få bekosta.

Om det inte finns en brandvarnare, måste Du skaffa en så fort som möjligt. Glöm inte kontrollera batteriet. Enligt lagen kan bostadsinnehavaren göras ansvarig för brandskador som uppstått genom vårdslöshet eller försummelse.

Det kan även vara bra att göra en adressändring med eftersändning, så att posten känner till Din nya adress. Detta kan Du enkelt göra via Internet på adressandring.se.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 11494

Flytta ut

Här har vi samlat några tips på hur du gör din flytt så smidig som möjligt.

För att slippa problem och extra kostnader efter avflyttning från Din lägenhet är det viktigt att Du noggrant städar och rengör Din lägenhet. Även balkong och förrådsutrymmen skall rengöras. Alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten skall finnas i lägenheten, kontakta förvaltaren om Du är osäker.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Besiktning av lägenheten skall bokas efter överenskommelse med förvaltaren. Vanligtvis sker detta när lägenheten är tömd och städad. Tillsammans går ni igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror mm som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst ska tas bort.

Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Nycklar till lägenheten skall återlämnas senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden).

Kom även ihåg att Ditt el-abonnemang för hushållsel skall sägas upp vid avflyttning

Här hittar du vår checklista för flyttstädning »

 

Senast uppdaterad tisdag, 11 december 2012 12:44

Träffar: 11041

Flyttstädning

Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Här hittar du vår checklista för flyttstädning »

Senast uppdaterad tisdag, 11 december 2012 12:43

Träffar: 10166

Förråd

Tänk på att inte förvara brand- eller stöldbegärlig egendom i ditt förråd. BroGripen AB ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du kontakta ditt försäkringsbolag.

Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 9321

Hyresinbetalning

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad.

Vid internetbetalning, kontrollera att OCR-raden blir rätt. Tänk också på att varje månadsinbetalning har olika OCR-nummer!

Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid kan ärendet skickas till inkasso och du drabbas av extra kostnader. Du riskerar också att ditt hyresavtal sägs upp. Om du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar deras krav riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning och/eller att bli av med ditt hyreskontrakt.

Om du inte fått någon hyresavi från oss - kontakta vår hyresavdelning direkt. Du är skyldig att betala hyran även utan avisering från hyresvärden.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 9057

Lägenhets- / Objektsnummer

Vid kontakt med oss ska du alltid uppge vårt objektsnummer. Detta finns på ditt kontrakt och på din hyresavi.

Staten har infört ett nationellt lägenhetsregister. Varje lägenhet har ett unikt nummer, det gör att man är folkbokförd i sin lägenhet och inte bara på sin gatuadress.

Numret till lägenhetsregistret är fyrsiffrigt och ska användas i din kommunikation med myndigheterna. Ditt lägenhetsnummer enligt Lantmäteriets lägenhetsregister (folkbokföringen) finns efter ditt namn på namntavlan i portuppgången.

BroGripen AB behåller sitt eget numreringssystem och därför skall du använda detta nummer i er kontakt med oss.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 13938

Målning och tapetsering

Innan du påbörjar arbetet med att måla eller tapetsera om så ta alltid kontakt med din förvaltare först.

Vill du själv utföra renoveringen har Du som hyresgäst rätten att utföra ytskiktsrenoveringar (d.v.s. målning, tapetsering och golvläggning) om detta görs fackmannamässig. Färgvalet ska vara mycket ljusa och neutrala färger. Väggdekaler, schabloner och fondväggar godkänns inte. Kontakta ansvarig förvaltare innan Du börjar.

Väljer du att utföra arbeten i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste arbetena ske på ett fackmannamässigt sätt.

Om du väljer för extrema färger eller om arbetet inte är fackmannamässigt utfört kan du bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 9740

Namnbyte på dörren

Om du vill byta namn på dörren eller lägga till ett extra namn, kontaktar du din uthyrare. Då ordnar vi med en riktig namnlapp åt dig, vilket ser trevligare ut än handskrivna lappar.

Senast uppdaterad måndag, 08 oktober 2012 09:10

Träffar: 9867

Nycklar/Taggar (elektroniska nycklar)

Om du förlorat dina nycklar/taggar kan vi beställa vi nya till dig. Kontakta din förvaltare (se portanslag).

Du får betala för de nya nycklarna/taggarna. Om det fattas en nyckel vid avflyttning så blir du ersättningsskyldig för denna.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 9257

Överlåtelse

En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att  överta  ett hyreskontrakt.  Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt.

Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 10712

P-plats och garage

Om du vill hyra en p-plats eller ett garage kontaktar du din bostadsuthyrare för mer information.

Även kunder som inte har ett bostadskontrakt hos oss kan hyra bilplats i mån av plats.

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 10271

Parabolantenn

Du får inte montera parabolantenn varken på fasaden, taket eller på balkongen.

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 8678

Separation

Om du ska separera, skall den som flyttar skriftligen säga upp sin del av avtalet, sk. partiell uppsägning. Tre månaders uppsägning gäller för den avflyttande parten. Den andre kan då överta avtalet men det förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran. Vi skriver inte om det befintliga hyreskontraktet men den kvarboende tar ensamt ansvar för kontraktet.

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 8615

Skötsel och underhåll

Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket - både för dig och nästkommande hyresgäst!

Golv

Golv och golvmattor ska vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga - ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Stoppa smuts och grus redan vid ytterdörren, gärna med hjälp av en dörrmatta. Dammsug eller torrmoppa ditt trägolv till vardags. Vid grundligare rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa. För mycket vatten på trägolv skadar det. Använd endast milda rengöringsmedel. Linoleumgolv ger en stark och slittålig yta om de behandlas rätt. När du tvättar linoleumgolv ska du använda ytterst lite vatten. Undvik hett vatten och starka rengöringsmedel.

Kyl och frys

I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel, och ger en jämnare temperatur! Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet - annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet. Glöm ej att regelbundet rengöra baksidan på kyl och frys för att undvika brandrisk.

Rengöra köksfläkten

I din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om du har diskmaskin kan du diska filtret i maskinen.

Toalett och badrum

I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen i badrummet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etcetera får inte spolas ned i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.

Stopp i avloppet

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten - pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.

Tänk på att du ansvarar för rensning hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötsel måste göra denna rensning kan du tvingas stå för kostnaden . Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

Sopor

För miljöns skull är det viktigt att du följer de sopsorteringsregler som gäller i din fastighet. Grovsopor ansvarar du själv för att lämnas på kommunal återvinningscentral.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 9782

Söka lägenhet

Här kan du läsa mer om att söka lägenhet hos BroGripen AB och vår uthyrningspolicy.

Intresseanmälan »

Senast uppdaterad måndag, 19 maj 2014 13:14

Träffar: 12175

Stopp i avlopp

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten - pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.

Kom ihåg att du inte får spola inte ner saker i avloppet, så som blöjor, matolja eller tops. För att undvika stopp i handfat eller dusch måste du rensa golvbrunnen med jämna mellanrum. Du måste även rensa vattenlåsen i disk- och handfat regelbundet. Om du trots det har fått stopp i avloppet gör du en felanmälan.

Tänk på att du ansvarar för rensning hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötsel måste göra denna rensning kan du tvingas stå för kostnaden.

Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 11269

Störningar

Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. För den allmänna trivseln, tänk exempelvis på att inte borra och spika i väggarna sent på kvällen och om Du ska ha fest kan det vara bra att prata med grannarna innan.

Om du har grannar som du upplever som störande, skall du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet då inte är löst skall du kontakta oss för att vi gemensamt skall kunna hitta en lösning. Det är mycket allvarligt att få klagomål och detta kan leda till att hyresgästen förlorar rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du antecknar vem som stört dig och vid vilken tidpunkt och meddelar förvaltaren. Kan vi inte lösa problemet, lämnas ärendet vidare till Hyresnämnden.

Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att kommunicera med dem som bor närmast.

En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du även ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 10486

Trappuppgång

Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset. Varken cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller sopor. Dessa saker kan medfara en brandrisk. Utrymmena behöver vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.

Rökning är förbjuden i trappuppgångarna.

Vår städning utförs ofta av entreprenörer. De städar på miljövänligt sätt, vilket innebär att det oftast är doftfritt.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 10146

Trivsel i ditt boende

Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas och komma överens, därför är det viktigt att du visar hänsyn mot de i din närhet.

Skaka inte sängkläder eller mattor från fönster eller balkong.

Visa extra hänsyn efter klockan 22:00.

Förvarna dina grannar om du ska ha fest.

Mata inte fåglar från fönster, balkong eller i rabatter utanför huset.

Grilla på anvisad plats. Vår fastighetspersonal vet vad som gäller för ditt område.

Sätt balkonglådor på balkongräckets insida.

Se till att husdjur inte stör omgivningen.

Låt TV och stereo vara underhållning för dig själv, och inte för dina grannar.

Kör inte med motorfordon på gångbanor och gräsmattor.

Parkera endast inom anvisade platser.

Hjälp till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa upp entrédörrar och alltid låsa till exempel källardörrar.

Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid.

Städa efter dig och följ dom trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.

Om du har bokningslås ska detta tas bort vid avslutat tvättpass.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 10299

Tvättstuga och torkrum

Tvättstugan används av många hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och städa efter sig. Därför måste alla hjälpas åt att hålla ordning.

Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid.

Tvätt av mattor kan ske i tvättstugor med tvättmaskiner ämnade för detta ändamål. I övriga fall är mattvätt ej tillåten då det förstör tvättmaskinerna.

Du får inte använda tvättstugan efter bokningsbara tiderna. Det stör dina grannar.

Städa efter dig:

- Rengör maskiner och torkskåp

- Sopa och torka golvet

- Rengör filtret i torktumlaren

- Släng tomma förpackningar på rätt ställe

Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan

Om du har bokningslås ska detta tas bort vid avslutat tvättpass

Det råder rökförbud i tvättstugorna.

Om någon maskin inte fungerar, kontakta fastighetsskötsel.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 10425

Uppsägning

Uppsägning av din lägenhet ska vara skriftlig och signerad av samtliga kontraktsinnehavare, blankett för uppsägning finns på vår hemsida. Vi godtar ej uppsägning via telefon eller mail. Uppsägningen ska skickas in via vanlig postgång.

Uppsägningen ska vara oss tillhanda innan månadens slut, inkommer den efter månadsskiftet så gäller uppsägningen från det datum som den är poststämplad. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadsskifte och tre månader framåt.

Ex. om Du säger upp lägenheten den 4 april gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt. Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden).

Efter mottagen uppsägning skickar vi hem en uppsägningsbekräftelse till dig.

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Den nyinflyttade hyresgästen får gärna delta. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador, flyttstädning och onormalt slitage. Kostnaden för onormalt slitage eller bristfälligt utförd städning bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Blankett för uppsägning »

Senast uppdaterad onsdag, 23 maj 2018 09:11

Träffar: 12156

Värme

Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur är ett sätt att spara på energi och miljö. Öppna hellre fönstret vidöppet i 5 minuter när du ska vädra istället för att ha det öppet på glänt en längre tid under dagen. Det är mer effektivt och du bevarar en behaglig temperatur inne.

Temperaturen i din lägenhet ska hålla ca 20-21 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet, ca en meter över golvet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare. Värmen regleras automatiskt hemma hos dig utifrån temperaturen utomhus.

Om du har över 21 grader hemma kan elementen kännas kalla. När temperaturen sjunker under 20 grader blir de automatiskt varma igen.

Stora möbler och gardiner hindrar värmen från att komma ut i rummet. Det blir varmt precis vid termostaten, som tror att det är lika varmt i resten av rummet. Fönster är av naturliga skäl kalla vintertid, vilket gör det behagligare att ha till exempel soffan mot en vägg istället för vid fönstret. Luften får cirkulera och värmen sprids i rummet ordentligt.

Tänk på att friskluftsintagen skall hållas öppna för att värmen skall cirkulera ordentligt.

 

Senast uppdaterad onsdag, 17 oktober 2012 14:34

Träffar: 9515

© Grafiska Verkstan