A+ A A-

Byte av lägenhet och direktbyte

Du kanske behöver en handikappanpassad lägenhet eller har andra särskilda krav som vi har svårt att uppfylla? Då kan det i speciella fall bli aktuellt med lägenhetsbyte. Du som hyresgäst måste själv hitta bytesobjekt och därefter skall Du fylla i en blankett för lägenhetsbyte.


För att få tillstånd vid ett byte krävs att du har ett förstahandskontrakt. För att BroGripen ska lämna tillstånd till ett lägenhetsbyte krävs att du som hyresgäst har beaktansvärda skäl och att inga andra särskilda skäl talar emot bytet. Det krävs också att den tilltänkte hyresgästen uppfyller våra  inkomstkrav, inte har några betalningsanmärkningar  och inte har misskött sitt tidigare boende.

© Grafiska Verkstan