A+ A A-

Fastighetsförteckning

Fastighetsbeteckning Adress Bygg-/ ombyggn. år AREA, KVM ANTAL senaste taxering, tkr
Bostäder Lokaler Totalt Garage Total inkl.
garage
Bostäder Lokaler Garage- & P-plats Totalt
 
BroGripen Öst AB, per 2016-06-30
LIDINGÖ                        
Vaktmästaren 7 Holavedsvägen 5-39 1972 18 056 423 18 479 1 802 20 281 250 7 265 522 259 778
Lidingö totalt:     18 056 423 18 479 1 802 20 281 250 7 265 522 259 778
SOLNA                        
Haga 4:38 Olof af Acrels väg 4 1940 726 126 852   852 9 2 0 11 12 574
Haga 4:40 Olof af Acrels väg 6 1940 587 242 829   829 6 2 0 8 10 483
Haga 4:41 Olof af Acrels väg 7 1959 2 609 158 2 767   2 767 81 8 0 89 52 348
Sonetten 1 Virebergsvägen 7 1955 2 017 934 2 951   2 951 25 5 0 30 44 951
Solna totalt:     5 939 1 460 7 399
0 7 399
121 17 0 138 140 475
STOCKHOLM                        
Högklippan 2 Kinnekullevägen 26-30 1936/1986 881 11 892   892 19 2 0 21 16 627
Loket 15 Torsgatan 29 1927 1 663 249 1 912   1 912 22 3 0 25 37 884
Loket 29 Vulcanusgatan 13 1928 975 82 1 057   1 057 23 4 0 27 29 933
Roslagsbanan 6 Valhallavägen 57 1932 1 822 423 2 245   2 245 27 4 0 31 45 343
Stockholm totalt:     5 341 765 6 106 0 6 106 91 13 0 104 129 787
DANDERYD                        
Lill-Kalmar 6 Kolgavägen 6 A-B 1952 364 62 426   426 8 3   11 5 437
Lill-Kalmar 7 Kolgavägen 8 A-C 1950 425 92 517   517 9 2   11 6 560
Lill-Kalmar 8 Kolgavägen 10 A-B 1950 428 23 451   451 8 1   9 5 888
Lill-Kalmar 9 Kolgavägen 12 A-B 1952 428 85 513   513 8 1   9 6 642
Danderyd totalt:     1 645 262 1 907   1 907 33 7   40 24 527
ENKÖPING                        
Centrum 25.2 Kyrkogatan 16 1901/1970 584 240 824 0 824 7 2 5 14 7 001
Centrum 7:2 Kungsgatan 35 1920/1985 822 309 1 131 0 1 131 7 3 0 10 7 847
Centrum 15.1 Västra Ringgatan 26 1920/1987 879 336 1 215 72 1 287 11 4 6 21 9 939
Centrum 32:7 Kryddgårdsgatan 7 A-C 1950/1980 1 147 35 1 182 0 1 182 16 3 0 19 10 381
Galgvreten 33:1 Berguvsgränd, Kärrhöksgränd, Duvhöksgränd 1968-1970 31 845 474 32 319 0 32 319 465 0 0 465 176 048
Enköping totalt:     35 277 1 394 36 671 72 36 743 506 12 11 529 211 216
STRÄNGNÄS                        
Fiskaren 4 Norra Strandvägen 35 1989 788 47 835 63 898 9 2 4 15 9 482
Fiskaren 5 Norra Strandvägen 33 1902/1986 827 0 827 0 827 11 0 8 19 9 281
Fanjunkaren 6 Rådmansgatan 1 1929/1958 620 0 620 0 620 10 0 0 10 5 707
Bokbindaren 5 Hospitalsgatan 15 1917/1939 2 965 197 3 162 0 3 162 47 5 16 68 22 106
Byggmästaren 3 Tingstugatan 16 1988 629 270 899 0 899 7 2 0 9 7 137
Kungsträdgården 19 Trädgårdsgatan 31 1947/1982 738 60 798 0 798 9 2 10 21 8 012
Kungsträdgården 27 Brinkska Vägen 2A 1950 980 54 1 034 0 1 034 16 2 3 21 9 540
Åkern 14 Nicandergatan 11A 1966 1 771 93 1 864 0 1 864 18 7 13 38 17 000
Åkern 15 Nicandergatan 9A 1968 4 143 223 4 366 0 4 366 62 8 33 103 41 816
Strängnäs totalt:     13 461 944 14 405 63 14 468 189 28 87 304 130 081
Mariefred                        
Ekhovsgärdet 1 Nyponvägen 72, 74, 76 - Ärnäsvägen 21A-B, 23A-C 1972-1973 2 975 15       45 1 0 46 22 425
Ekhovsgärdet 2 Ärnäsvägen 21C-E, 25A-B 1973-1974 3 529 15       53 1 78 132 26 923
Ekhovsgärdet 3 Nyponvägen 66A-C, 70A-B 1978-1979 2 487 51       30 5 0 35 19 506
Ekhovsgärdet 4 Nyponvägen 62A-B, 68A-B 1978-1980 2 034 9       24 1 0 25 15 924
Ekhovsgärdet 5 Nyponvägen 60A-C, 64A-B 1980 2 317 220       28 7 115 150 19 004
Skönsta 1 Skogsborgsvägen 15 1989 1 557 5       16 1 16 33 13 114
Mariefred totalt:     14 899 315 0 0 0 196 16 209 421 116 896
 
Fastighetsbeteckning Adress Bygg-/ ombyggn. år AREA, KVM ANTAL senaste taxering, tkr
Bostäder Lokaler Totalt Garage Total inkl.
garage
Bostäder Lokaler Garage- & P-plats Totalt
 
BroGripen Syd AB, per 2016-06-30
Klintehus 1 Västerportstorg 1 1849/1989 1 564   1 564   1 564 14     14 13 880
Edvinshem 2:41 Klintehusgatan 3 1985 /2001 3 322 89 3 411   3 411 39 10 35 84 33 800
Hvita Briggen 2 Västerleden 3-33, 45-75 1991 6 627 16 6 643   6 643 90 1   91 70 692
Christina 13 Klostergatan 5 1947/1992 1 142 67 1 209   1 209 22 1 25 48 11 356
Änkehuset 1 Blekegatan 27 1943/1985 2 127   2 127   2 127 37   9 46 20 120
Boken 3 Mariagatan 8 1959/1980 1 667 93 1 760 15 1 775 27 4 15 46 15 394
  Oskarsgatan 7                      
Carl 1 Besökaregränd 2-4, 1929/1988 1 318 799 2 117   2 117 17 7   24 16 911
  St.Österg. 36-38                      
Carl 4 Besökaregränd 6-8, 1986 3 892 27 3 919   3 919 49 2   51 39 200
  Nattmanstorg 1-3,                   0  
  Stallg.3-11                   0  
Cedern 9 Regementsgatan 9 1929/1970 1 398   1 398   1 398 15     15 12 163
Christina 10 Klostergatan 7 1929/1988 1 065   1 065   1 065 12     12 10 327
Christina 12 Klostergatan 9- 1948/1988 1 154   1 154   1 154 21     21 11 520
  Sladdergatan 1                      
Karna 7 Långg.10-12, 1929/1988 5 384 1 244 6 628   6 628 62 13   75 64 402
  Stortorget 14-15,                      
  Teatergränd 1                      
Magnus 46 Apgränd 2, 1934/1975 3 711 937 4 648   4 648 42 19 0 61 42 521
  St.Österg.14,                      
  Trångsund 5                      
Ystad totalt:     34 371 3 272 37 643 15 37 658 447 57 84 588 362 286
HELSINGBORG                        
Navaren 1 & 2 Norra Stenbocksgatan 1943, 1946 2 598 38 2 636   2 636 44 2 4 50 39 984
  11 A-C, 9 A-C                      
Vädermöllan Södra 3 Rosenbergsgatan 5-13 1957 3 865 451 4 316   4 316 57 1 11 69 49 899
Ollonborren 10 Bjäreg. 16, Sjöcronag. 7, 1930/1960 2 323 85 2 408   2 408 37 5   42 18 365
  Tranemansg. 1                      
Nyckelpigan 24 Bjäregatan 17, 1930 3 774 232 4 006   4 006 68 7   75 29 111
  Tranemansg. 3-9                      
Syrsan 12 Apotekaregatan 6-14 1944/1983 2 229 334 2 563   2 563 33 11 20 64 18 695
Eneborg 6 Övre Eneborgsv. 22, 1958 2 024 127 2 151   2 151 24 1 3 28 14 365
  Sjöcronaplatsen 1                      
Sälen 3 Handelsmansg. 5-7, 1945 8 928 380 9 308   9 308 175 7 52 234 69 283
  Malmög. 8-10, Viskg. 2                      
Hammaren 14 Hjälmshultsgatan 5 A-B 1931/ 1986 1 226   1 226   1 226 20     20 18 600
Hammaren 21 Föreningsgatan 32 1937 945 58 1 003   1 003 16 4 18 38 12 904
Hammaren 26 Hjälmshultsgatan 13 1940/ 2000-03 1 030 65 1 095   1 095 17 1   18 15 512
Humlan 14 Södra Stenbocksg. 103 1939/ 1983-84 830   830   830 16     16 6 026
Humlan 17 Apotekaregatan 2, 4 1951/ 1989 1 362   1 362   1 362 22   8 30 11 476
Humlan 18 Södra Stenbocksg. 105 1939/ 1983-84 872 81 953   953 17 4   21 6 901
Humlan 20 Malmögatan 2 1956   547 547   547   1   1 1 704
Humlan 21 Södra Stenbocksg. 101 1939/1983-84 930 9 939   939 16 1   17 6 950
Helsingborg totalt:     32 936 2 407 35 343   35 343 562 45 116 723 319 775
ÄNGELHOLM                        
Tegelbruket 9 Tegelbruksgatan 1,2,4 1969 11 551 773 12 324   12 324 156 9 117 282 77 116
Piggvaren 12 Errarpsvägen 20 1956 614 150 764   764 8 1 8 17 4 099
Piggvaren 13 Errarpsvägen 22 1956 503   503   503 8   13 21 3 165
Uven 17-19 Sandvångsgatan 20-22, 24 1948 3 464 77 3 541   3 541 54 7   61 24 776
  Bruksg. 30-38, Kristian II.s väg 15                      
  Kristian II.s väg 15 A-B                      
Vråken 6,11,16-17 Nytorgsgatan 22 1934 3 909 233 4 142   4 142 64 18   82 28 423
  Sandvångsgatan 17, 19-21,23                      
  Bruksg. 20-26                      
  Nytorgsg. 24                      
Tofsmesen 7, 10 Gasverksgatan 29-31 1947 2 136 113 2 249   2 249 34 4 21 59 14 762
Hyacinten 1 Plogvägen 4A 1965 4 139 10 4 149   4 149 66 1   67 23 483
Hyacinten 2 Eklundagatan 11A 1965 4 839 15 4 854   4 854 60 1   61 28 048
Korpen 11 Järnvägsgatan 4 1951 5 766 997 6 763   6 763 80 20   100 35 033
Tegelbruket 3 Tegelbruksgatan 6A 1962 4 135 20 4 155   4 155 56 2   58 23 756
Storken 13 Kristian II:s Väg 1A 1964 3 207 20 3 227   3 227 54 1   55 18 600
Ängelholm totalt:     44 263 2 408 46 671 0 46 671 640 64 159 863 281 261
                         

© Grafiska Verkstan