A+ A A-

Uppsägning

Vid uppsägning av Din lägenhet måste Du skriftligen meddela oss detta. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt. Ex. om Du säger upp lägenheten den 4 april gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt. Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden).

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Den nyinflyttande hyresgästen får gärna delta. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Vid besiktningen kontrolleras även städningen.

© Grafiska Verkstan